แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำหรับงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 9
รับสมัครบุคคลเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานสำหรับงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 18
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำหรับงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่2) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 44
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 72
รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 285