แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 เรื่องการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 107
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 174
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 153
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน(พนักงานห้องปฏิบัติการ) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 264
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่ง นักเกษตร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 329
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 190
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน (นักเกษตร) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 280
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 277
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำหรับงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 224
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่2) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 280