แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 0
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 0
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 0
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเอ็นตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 0
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 7
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมอเตอร์ระบบกำจัดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มิ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 7
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 6
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กข 7287 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กน 2018 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 5
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 8
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลแปลงศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 5