แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 3
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารแบบบันทึกข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จ้างจัดพิมพ์เอกสาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จ้างซ่อมเครื่องจักรกล ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 3
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารชีวภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 14
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 14
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 26
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 21
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นก 3768 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 28
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 14