แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารประกวดราคาเครื่องอบลดความชื้น เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 22
ประกวดราคาเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 37
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 32
ประกาศกรมการข้าว เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ พ.ค. 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 68
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ เดือนมกราคม 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 96
ประกาศกรมการข้าว ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 110
ประกาศกรมการข้าว ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 86
ประกาศกรมการข้าว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 114
ประกาศกรมการข้าว ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 89
ประกาศกรมการข้าว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 103