แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศกรมการข้าวประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พีดี พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งานก่อสร้างฐานราก พร้อมห้องชั่งเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 6
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พีดี พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งงานก่อสร้างฐานราก พร้อมห้องชั่งเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 12
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ พันธุ์ กข49 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 24
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ พันธุ์ กข49 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 38
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 64
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 51
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 41
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง กรมการข้าว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 39
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 52