แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ พันธุ์ กข49 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 10
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ พันธุ์ กข49 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 24
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 48
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 44
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 32
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง กรมการข้าว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 32
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 45
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง กรมการข้าว เรืื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 48