สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ
โทรศัพท์ 054-829-791
โทรสาร 054-829-792

img233