ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์
การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

timeline 20180111 153915

timeline 20180111 153917

timeline 20180111 153918

      วันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางมอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 โดยมี นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร