สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

      สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

107580

timeline 20180111 153724

timeline 20180111 153723

       วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางมอบหมายให้น.ส.จารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมี นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่