เปิดงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 “เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”

        เปิดงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 “เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”

S 29597704

S 29597705

S 29597706

S 29597707

S 29597708

       วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 “เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประธานเปิดพิธีโดย นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ลานโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมรวมทั้งหมด250ราย