ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว(คตก.)

ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว(คตก.)

26168214 1883160881995516 7477557643414219697 n

26231151 1883160998662171 7654649524710209948 n

26166671 1883160878662183 3038375205320464057 n

26168921 1883161001995504 337953072010985745 n

26196439 1883160885328849 7336383664342313829 n

       วันที่ 4 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวศศิธร คืนมาเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมสังเกตการณ์ กับคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการค้าข้าว(คตก.) ระหว่างเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสองแควตะวันออก กลุ่ม 1 ,กลุ่ม 2 และผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำผลผลิตข้าวเปลือกพันธุ์กข 6 มาจำหน่าย 14 ราย จำนวน 6.7 ตัน และ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มาจำหน่าย 15 ราย จำนวน 9.02 ตัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง