เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

26166571 1883160158662255 6628896160958298226 n

26167330 1883160251995579 5498447566500928061 n

26166559 1883160155328922 5308805467977806751 n

26165725 1883160261995578 6459734244148751504 n

          วันที่ 4-6 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ประธานเปิดโดย นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว มีผู้เข้าร่วม 100 ราย