หน่วยบริการชาวนาเคลี่อนที่ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรี่องข้าว

หน่วยบริการชาวนาเคลี่อนที่ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรี่องข้าว ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

26167578 1882775118700759 9005742967473578252 n

26169851 1882775208700750 5531895467299081970 n

26165372 1882775115367426 3936060743949799736 n

      วันที่ 3 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้อยู่เวรร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลี่อนที่ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรี่องข้าว ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมในงานดังกล่าว