ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

         ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

26196139 1882773828700888 4625249671833572717 n

26166315 1882773825367555 7939037633427818474 n

26114214 1882773832034221 1974956711466914499 n

       วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน