พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและนพปฎลสุวรรณฉัตร
ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

38568

12934

38569

38564

            วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายภูบดินทร์ จันนันโท ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายกิตติศักดิ์ ลับโกษา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมีนายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 150 คน