ร่วมประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.)

เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.)

26166852 1880046592306945 8083810102070036250 n

26001154 1880046588973612 2901354532446211361 n

26196060 1880046585640279 5994762028261916239 n

        วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) โดยมี นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 55 คน