พิธีเปิดงาน ”งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561”

    พิธีเปิดงาน ”งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561”

26112229 1879925015652436 332131015566336195 n

 26055964 1879925018985769 5603716180593172224 n

26055771 1879925022319102 3299655548167931683 n

26196174 1879925045652433 5264901560094044691 n

26112182 1879925105652427 377872919366776963 n

      วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวจันทร์จิรา ดวงติ๊บ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ”งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยมีประธานพิธีเปิดงาน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว บริเวณกองนิทรรศการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์