เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ โรงแรมวิวิช จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
ณ โรงแรมวิวิช จังหวัดขอนแก่น

35918

35921

35919

35920

         วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ พร้อมกลุ่มเกษตรกรในโครงการข้าวตลาดเฉพาะ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ โรงแรมวิวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 ราย