ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่
 
S 6381591
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนายชาญยศ คำยวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และ นางสาวพัณณิตา มาระเงิน เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 จำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอห้างฉัตร, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่พริก, อำเภอเกาะคาและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9, กาฬสินธุ์ 2 จำนวน 840 กิโลกรัม ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอห้างฉัตร, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่พริก และอำเภอเกาะคา
S 6381590
S 6381592
 
S 6381595