เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ครั้งที่ 1/2561 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข ครั้งที่ 2/2561

เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร
ครั้งที่ 1/2561 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข ครั้งที่ 2/2561

S 28852278

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ครั้งที่ 1/2561 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข ครั้งที่ 2/2561 ประธานพิธีเปิดงานโดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ณ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีเกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ รวม 120 ราย

S 28852279

S 28852280

S 28852281