เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

555050

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดย นางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯและผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน

555051