เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาตราสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรม รัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาตราสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรม รัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร

101795

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาตราสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรม รัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

101796

101798

101805