เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย (THAI RICE FESTIVAL 2017) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย (THAI RICE FESTIVAL 2017) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

S 114974731

S 114974732

S 114974735

S 114974734

S 114974733

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางมอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายนันทวัตธ์ ไชยมงคล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง และนายวุฒินันท์ โพธิจินดา ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย (THAI RICE FESTIVAL 2017) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด