การตรวจประเมิน GAP Seed แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี GAP Seed ในพื้นที่จังหวัดแพร่

การตรวจประเมิน GAP Seed แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี GAP Seed ในพื้นที่จังหวัดแพร่

25298996 1639766752787885 3896004731759734411 n

25299199 1639766639454563 6934763435139058772 n

25158204 1639766642787896 6439608297023466479 n

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอาทิตยา อยู่รักญาติ และนางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจประเมิน GAP Seed แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี GAP Seed ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตอนิมิตร