เข้าร่วมการอบรมสัมมนา "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

เข้าร่วมการอบรมสัมมนา "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

25443055 1639591752805385 3937009100452708119 n

25398667 1639591906138703 2123128874030202734 n

25398663 1639591902805370 7372648066091143400 n

วันที่ 14 -15 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางมอบหมายให้ นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมสัมมนา "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด เป้าหมายผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 17 จังหวัดรวม 190 คน