ออกตรวจร้านตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตจังหวัดลำปางและประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

ออกตรวจร้านตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตจังหวัดลำปางและประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

25152009 1873524352959169 437153396024684318 n

25152188 1873524442959160 2123825972625963934 n

25158471 1873524356292502 8022665267140480082 n

25348281 1873524349625836 8155307000411846842 n

 

วันที่13 ธันวาคม 2560 นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจร้านตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตจังหวัดลำปางเพื่อแนะนำแนวทางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ภายใต้ พรบ.พันธุ์พืช และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง