ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และ GAP Seed แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed)

 

ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และ GAP Seed แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed)

25289564 1873520986292839 1960178166011700038 n

25289597 1873520896292848 4351018934259165650 n

24993586 1873520902959514 2130725114255247490 n

25158093 1873520989626172 9080670864173862002 n

24993650 1873520899626181 2472206339959319016 n

วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอาทิตยา อยู่รักญาติ และ นางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าตรวจประเมิน GAP และ GAP Seed แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) อำเภอสอง และอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่