เข้าร่วมประชุมและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ปี 2561

ร่วมประชุมและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ปี 2561

25289397 1637466933017867 4963920341273957765 n 

25348433 1637466936351200 7513899944772346684 n

25348553 1637466939684533 7800596994748223697 n

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม