ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่2)

IMG 0001

 IMG 0002

IMG 0003