การฝึกอบรมกระบวนการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

การฝึกอบรมกระบวนการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

84

85

86

87

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกระบวนการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว มีข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 61 ราย ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง