ในสัปดาห์นี้ ส่งเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

กิจกรรม "ติว กพ. เพื่อน้อง"  ในสัปดาห์นี้ ส่งเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

74

75

76

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นักวิชาการศูนย์ฯ จัดกิจกรรม "ติว กพ. เพื่อน้อง" เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถแก่ผู้ช่วยนักวิชาการโครงการต่างๆ ในการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. (กพ.) กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เวลา 15.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

          ในสัปดาห์นี้ ส่งเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดย นางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ