ร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด

66

67

68

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

     นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวอารีย์รัตน์ แสนชมภู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่