ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นายชาญยศ คำยวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ซึ่งอยู่ระหว่างการเริ่มเพาะกล้าและปักดำ ปริมาณน้ำสมบูรณ์ดี