ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร

agri 0001

 

agri 0002

 

agri 0003

 

agri 0004