ฝึกอบรมโครงการขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และโครงการขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ฝึกอบรมโครงการขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และโครงการขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 

13

14

15

16

17

18

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และโครงการขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน มีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 15 ราย ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการต่างๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง