ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ลำปาง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง