ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการสัมมนาทิศทาง "ลำปาง 2020" ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการสัมมนาทิศทาง "ลำปาง 2020" ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City 

447

448

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการสัมมนาทิศทาง "ลำปาง 2020" ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน