ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ ณ สวนสาธารณเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ ณ สวนสาธารณเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

435

436

437

438

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางฉันทนา เยี่ยงพฤกษาวัลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ ณ สวนสาธารณเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน