กิจกรรม "ติว กพ. เพื่อน้อง" ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล(คำนวณ) และทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

กิจกรรม "ติว กพ. เพื่อน้อง" ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล(คำนวณ) และทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

408

409

410

411

412

413

414

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นักวิชาการศูนย์ฯ จัดกิจกรรม "ติว กพ. เพื่อน้อง" เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถแก่ผู้ช่วยนักวิชาการโครงการต่างๆ ในการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. (กพ.) กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เวลา 15.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

          ในสัปดาห์นี้ ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล(คำนวณ) โดย นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดย นางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ