"ติว กพ. เพื่อน้อง" วิชาภาษาไทย

"ติว กพ. เพื่อน้อง" วิชาภาษาไทย

272

273

274

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นักวิชาการศูนย์ฯ จัดกิจกรรม "ติว กพ. เพื่อน้อง" เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถแก่ผู้ช่วยนักวิชาการโครงการต่างๆ ในการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. (กพ.) กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ หรือตามวันที่เหมาะสม ในเวลา 15.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

ซึ่งสัปดาห์นี้ ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย โดย นางสาวณัฐพัชร์ คำหล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ