ร่วมงานประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมงานประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

255

256

257

258

259

260

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว”