ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

119

121

120

122

วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561

         นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP ข้าว ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

         กล่าวต้อนรับโดยนายสุวัฒน์ เจียรคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว และประธานพิธีเปิดการอบรม โดย นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ รองเลขาธิการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย