สัมมนาเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

94

95

96

97

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561

         นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์จิรา ดวงติ๊บ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

         พิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 ราย