ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรม “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561”

ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรม “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561” 

82

83

84

85

86

87

88

89

90

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรม “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561” โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้มีบริการแจกน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ จำนวน 350 ขวด พร้อมทั้งแจกเอกสารทางวิชาการองค์ความรู้เรื่องข้าว มีนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการรวม 400 ราย