บวงสรวงพระแม่โพสพ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการทำนาของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวม่อนเขาแก้ว

บวงสรวงพระแม่โพสพ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการทำนาของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวม่อนเขาแก้ว

55

56

57

58

59

60

61

62

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายชาญยศ คำยวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการทำนาของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวม่อนเขาแก้ว ณ บ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวทางกลุ่มฯ ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี 2553 เป็นต้นมา