พิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนา

5555.JPG

พิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง

 

วันที่ 1 กันยายน  2559 นายสุพจน์ เตระจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจัดงาน พิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง ประชารัฐรวมใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง หมู่ที่ 1 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ประธานในพิธีโดย นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ผู้เข้าร่วมงาน 329 คน ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง จำนวน 80 คน และส่งมอบครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง(ต่อเนื่อง) และ ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต จำนวน 1ชุด