จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 ฤดูฝน ปี 2563

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 ฤดูฝน ปี 2563

442464424744249

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 5 เมษายน 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 ฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 7,500 กิโลกรัม ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าและเกษตรกรทั่วไป