เข้าร่วมประชุมประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่ 2

เข้าร่วมประชุมประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่ 2

S 39411789S 39411792S 39411794S 39411795

 

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เข้าร่วมประชุมประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง