เข้าร่วมงานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564

เข้าร่วมงานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564

1234

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 1 เมษายน 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ ได้เข้าร่วมงานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564 ประธานในพิธีเปิดงานโดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการรถไฟ รถม้าลำปาง ณ สถานีรถไฟนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง