เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

63170631726317363174

 วันที่ 31 มีนาคม 2564 : นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ มอบหมายให้นางสาวรัตติกาล  ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณปภัช  จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง