เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม 2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม 2564

167711677216775

 

ศมข.ลำปาง: วันที่ 30 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง