เข้าร่วมสัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564”

เข้าร่วมสัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564”

161961619716198

 

ศมข.ลำปาง: วันที่ 24 -26 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564” โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี