เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกรมการข้าว ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกรมการข้าว ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

S 38879238S 38879241

 

วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกรมการข้าว ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กรมการข้าว มี นายชิษณุชา บุดดาบุญ เป็นประธานในพิธีเปิด มีเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 80 ราย