จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

1234

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 24 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ให้แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่บ้านดอนแก้ว ณ ศาลาวัดดอนแก้ว ม.2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 53 ราย